Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
German (DE)

Polityka prywatności

Drogi Kliencie, 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z odwiedzaniem sklepu stacjonarnego oraz z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego wraz z usługą prowadzenia Konta Klienta w Sklepie przez Serwis polgasket.pl.

§ 1 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie stacjonarnym i serwisie jest POLGASKET Spółka z o.o.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie tych przepisów lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

Dane osobowe Klientów sklepu stacjonarnego i Serwisu polgasket.pl przetwarzane są na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b, tj. w celu wykonania umowy, np. zawarcia umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji klienta

- art. 6 ust. 1 lit. c, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli np. wystawienia rachunku lub faktury, prowadzenia ewidencji podatkowych i archiwizacji dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego

- art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. ustalania, dochodzenia i ochrony roszczeń administratora wobec Klienta i odwrotnie, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia w sklepie stacjonarnym oraz utrwalania materiału dowodowego na wypadek popełnienia przestępstwa na terenie sklepu stacjonarnego za pomocą kamer monitoringu.

3. Odbiorcą danych osobowych Klientów będą podmioty, z którymi administrator podjął współpracę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. firmy hostingowe, banki, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności online, Poczta Polska, serwisy komputerów i oprogramowania, firmy prawnicze i doradcze, serwis monitoringu.

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw będących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przepisami podatkowymi w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. Dane osobowe uwiecznione na nagraniach monitoringu, czyli w szczególności wizerunek, cechy wyglądu czy ubioru, będą przetwarzane przez 2 tygodnie od ich pozyskania.

5. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja tych praw odbywa się na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących go narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub założenia Konta Klienta.

8. Dane osobowe Klienta nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom, w tym profilowaniu.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis polgasket.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 2 

Polityka cookies

1. Serwis polgasket.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików cookies. To niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas odwiedzania stron www w sieci Internet. Dzięki nim Serwis polgasket.pl może działać prawidłowo. Pliki te nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych, nie są szkodliwe ani nie wpływają na sposób działania urządzeń. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji. Dzięki cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze.

2. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. W przeglądarce Klient ma możliwość zaakceptowania obsługi cookies, zarządzania nimi na poziomie pojedynczych witryn, określania ustawień dla poszczególnych typów oraz blokowania lub usuwania plików. Jednak efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji naszego Serwisu.

3. Informacje zawarte w § 2 pochodzą z serwisu  http://wszystkoociasteczkach.pl/ i chronione są prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. 

§ 3 

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Dbamy o bezpieczeństwo danych klientów. W tym celu używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w § 1 pkt.2.

FaLang translation system by Faboba